Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Biblioteka arrow Koło Miłośników Biblioteki

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

Koło Miłośników Biblioteki Drukuj Poleć znajomemu

Koło skupia uczniów chętnie przychodzących do biblioteki. Członkowie Koła pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych w wypożyczalni. Pomagają przy przygotowywaniu gazetek okolicznościowych, organizacji konkursów i imprez szkolnych.

Łącznicy biblioteczni co miesiąc informują swoich wychowawców o czytelnictwie klasy, zapraszają swoich kolegów na zwiedzanie wystaw, zachęcają uczniów do uczestnictwa w konkursach bibliotecznych.

Obowiązki klasowego łącznika bibliotecznego

1. Na początku roku szkolnego sporządzić listę uczniów klasy.

2. Prowadzenie zeszytu klasowego łącznika bibliotecznego.

3. Na początku każdego miesiąca wpisać do zeszytu liczbę ksiązek wypożyczonych przez 

  uczniów w poprzednim miesiącu.

4. Raz na dwa miesiące odnotować nazwiska uczniów, którzy zbyt długo trzymają wypożyczone

   książki.

5. W przypadku, gdy uczeń z klasy przenosi się do innej szkoły, zgłosić to w bibliotece.

6. Uczestnictwo w zebraniach klasowych łączników bibliotecznych.

7. Informowanie uczniów i wychowawcę o stanie wypożyczeń, o wystawach i imprezach 

   organizowanych przez bibliotekę.

8. Na koniec roku sprawdzić czy wszyscy uczniowie zwrócili książki do biblioteki.