Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Projekty i programy arrow Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

PRAKTYKI CIĄGŁE STUDENTEK PWSZ Drukuj Poleć znajomemu
 
W styczniu w ramach projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem studentki PWSZ we Włocławku odbywały praktyki ciągłe. Na powyższych praktykach pedagogicznych łącznie gościliśmy 8 studentek, każda z Pań odbyła po 40 godzin praktyk ciągłych w klasach 0-III.
Zapraszamy na fotorelację z praktyk.
  
16.02.2014.
 
PRAKTYKI STUDENCKE Drukuj Poleć znajomemu

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem odbyło się łącznie 420h praktyk pedagogicznych:

- 40h (2x20h) obserwacyjna - pani Danuta Michalska - 12 studentek

- 320h (8x40h) ciągła - Danuta Michalska, Iwona Bator, Ewa Półtorak, Maria Krajewska - 8 studentek

- 60h (2x30h) praktyk obserwacyjno–metodycznych, której opiekunem była pani Maria Krajewska. W w/w praktyce udział wzięło 11 studentek.

W maju szkolne opiekunki praktyk brały udział w szkoleniu pt. „Budowanie autorytetu nauczyciela”. W czerwcu z kolei Pani Dyrektor i szkolny koordynator projektu brały udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która dotyczyła praktyk pedagogicznych. Na cele powyższej konferencji szkolny koordynator praktyk przeprowadził ankietę wśród uczniów klasy II i III na temat „Student/praktykant w oczach dziecka”.

pdf.gif Przykładowe odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. 

03.07.2013.
 
STUDENTKI Z PWSZ NA FESTIWALU NAUKI Drukuj Poleć znajomemu

2 czerwca 2012r. w naszej szkole odbył się Festiwal Nauki pod hasłem "ŻYJEMY Z PASJĄ". Studentki PWSZ w ramach projektu czynnie uczestniczyły w szkolnej imprezie. Ogromną popularnością cieszyło się malowanie twarzy oraz wspólne rysowanie różnymi technikami co widać na zdjęciach z imprezy.
Dziękujemy za współpracę!

10.06.2012.
 
DOBRA PRAKTYKA NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM Drukuj Poleć znajomemu

dobra_praktyka_logo.png 

Projekt „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

TYTUŁ PROJEKTU
W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek.

CEL GŁÓWNY
Celem głównym projektu jest wdrożenie do końca 2014 roku programu modelowych praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich kierunku pedagogika PWSZ we Włocławku, którego efektem będzie lepsze przygotowanie kadry pedagogicznej do roli opiekunów praktyk oraz studentów do roli nauczycieli. W ramach projektu szkoła będzie stanowiła tzw. ośrodek ćwiczeń, przygotowany do realizacji nowatorskiego programu praktyk. Czterech nauczycieli dyplomowanych będzie pełnić rolę opiekunów praktyk i przez okres 3 lat będzie dzieliło się doświadczeniami ze studentami specjalności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

JAKIE PRAKTYKI?
Studenci odbędą nastepujące praktyki pedagogiczne:
- obserwacyjne
- obserwacyjno – metodyczne
- ciągłe. 
  

 

28.11.2011.