Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow KOŁO INFORMATYCZNE

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

KOŁO INFORMATYCZNE Drukuj Poleć znajomemu

Autor przykładu (osoba/osoby/zespół): Iwona Pawlak

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia pozalekcyjne

Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI

Cel działania:
Cel główny:

 • rozwijanie wiadomości i umiejętności informatycznych wykraczających poza podstawę programową.

Cele szczegółowe:

 • rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
 • propagowanie idei zdrowego współzawodnictwa,
 • rozwijanie zainteresowań, pracowitości i talentu u uczniów,
 • przygotowanie dziecka do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie,
 • kształcenie krytycyzmu, pomysłowości i zdecydowania w podejmowaniu decyzji,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności przetwarzania wiadomości i ich modyfikowania poprzez rozwiązywanie problemów,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Szczegółowy opis działania:

Zajęcia odbywają się w oparciu o autorski program, przygotowany z myślą o uczniach, którzy pragną zapoznać się m.in. z zaawansowanymi funkcjami edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programami graficznymi oraz podejmują próby programowania w środowisku Logo Komeniusz. W czasie zajęć, które odbywają się raz w tygodniu, uczniowie zapoznają się z poszczególnymi działami, następnie pracują indywidualnie. Poziom zadań i ich ilość dostosowana jest do możliwości każdego dziecka. Jest to metoda pozwalająca precyzyjnie dobrać treści i doskonalić tempo uczenia się ucznia, gwarantująca każdemu sukces na miarę możliwości. Zainteresowania informatyczne rozwijane w ten sposób przynoszą dzieciom wiele satysfakcji.

Efekty działania:

 • Rozbudzenie potrzeby rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień informatycznych.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń.
 • Najważniejsze osiągnięcia:
  • V m-ce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym w 2004r.,
  • I m-ce w 2004r., 2009r. i 2011r. oraz wyróżnienie w 2008r. i w 2013r. w Wojewódzkim Konkursie na „Mistrza grafiki komputerowej” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • III m-ce w 2005r. w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym,
  • I m-ce w 2005r. i 2007r. w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym,
  • I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Komputerowo – Plastyczno – Literackim „Wokół świąt Bożego Narodzenia” w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011,
  • IV m-ce w 2003r., II i IV m-ce w 2004r., I i III m-ce w 2005r., I i II m-ce w 2006r., I i II m-ce w 2007r., I m-ce w 2008 r. w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym,
  • I m-ce w Międzyszkolnym konkursie nt. bezpiecznego korzystania z Internetu pod hasłem: „Pomyśl zanim wyślesz” w 2010 r.,
  • II m-ce w V Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Piękno natury” w 2013 r.,
  • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Zwariowany świat krówek” w 2013 r.,
  • II miejsce w międzynarodowym konkursie z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej w 2014 r.

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wąbrzeźnie – udział w pracach komisji,
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji „Wiedza” we Włocławku - udział w pracach komisji,
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (SNTI) – udział w konkursie,
 • Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach – udział w konkursie,
 • Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Bydgoszczy – udział w konkursie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu – udział w konkursie,
 • CDiE we Włocławku – przeprowadzenie zajęć i udostępnienie autorskich materiałów dla nauczycieli - uczestników warsztatów CDiE, udział w konkursie,
 • Jolanta Olszewska – wspomaganie na zajęciach koła informatycznego podczas realizacji algorytmiki.

Dodatkowe informacje:

 • Dyrektor Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: „Dziękuję za trud i zaangażowanie włożone w przygotowanie uczniów do udziału w konferencji >>Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie<<”.
 • Dyrektor Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: „Dziękuję za opiekę merytoryczną nad laureatami konkursu >>Bezpieczny Internet<<”.