Menu Content/Inhalt

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

DZIEŃ SPORTU Drukuj Poleć znajomemu

Autor przykładu (osoba/osoby/zespół): zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Forma prowadzenia zajęć: Turniej sportowy

Adresat zajęć: Uczniowie klas I-VI

Cel działania:

 • promowanie zdrowego stylu życia i rekreacji ruchowej,
 • wychowanie poprzez sport, wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
 • rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów,
 • integracja środowiska szkolnego,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

Szczegółowy opis działania:

Corocznie z okazji Dnia Dziecka w szkole obchodzi się Dzień Sportu. Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie szkoły, którzy tego dnia nie mają zajęć lekcyjnych, lecz opiekuńczo – wychowawcze. Turniej odbywa się w dwóch częściach – oddzielnie dla klas I-III i dla klas IV – VI. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego przygotowuje dwa warianty programu imprezy: w terenie oraz w budynku szkolnym (w przypadku niekorzystnej aury). Jeśli turniej odbywa się na terenie Nadleśnictwa Włocławek, uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczą w biegu zadaniowym na czas. Na wyznaczonych odcinkach trasy ,przy odpowiednich stanowiskach, każdy zespół klasowy musi wykonać zadanie, które jest przepustką do kolejnego etapu biegu. Zadania są zróżnicowane (w zależności od grupy wiekowej) i związane z konkretnymi ćwiczeniami fizycznymi oraz wiedzą ogólną z wybranych dziedzin nauki, np. wiedza o sporcie, zadania matematyczne i polonistyczne o tematyce sportowej, rzut krążkiem do celu, odbicie piłki siatkowej sposobem górnym. Czas pokonania trasy do każdego stanowiska i wykonania zadania jest sumowany i odpowiednio punktowany. Zespoły otrzymują dodatkowe punkty za poprawność wykonania zadań. Podczas turnieju odbywającego się w szkole (w razie niepogody) uczniowie w odpowiednich zespołach klasowych (oddzielnie kl. I, II, III, IV, V, VI) rywalizują w różnych dyscyplinach sportowych – lekkoatletycznych (np. skok wzwyż i w dal, bieg z przeszkodami, rzuty do celu) i grach zespołowych jak „dwa ognie”, siatkówka , koszykówka, unihokej. Każda klasa typuje swoich reprezentantów do udziału w konkretnych rywalizacjach według opracowanego wcześniej harmonogramu. Ogłoszenie wyników turnieju i wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się w tym samym dniu, po zakończeniu turnieju. Przedstawiciele klas biorących udział w zawodach otrzymują dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. Fotorelacje z imprezy umieszcza się na stronie internetowej szkoły w zakładce Galeria.

Efekty działania:

 • rozwój fizyczny i promocja pasji uczniów,
 • wzrost zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami sportu,
 • wyłonienie uczniów o ponadprzeciętnej sprawności fizycznej,
 • nabycie przez uczniów nawyku zdrowej rywalizacji i przestrzegania zasad fair play,
 • zachęcenie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu poprzez udział w zabawach konkursowych i sportowych,
 • umiejętność współpracy w grupie i odpowiedzialności za wykonywane zadania,
 • integracja środowiska klasowego i szkolnego.

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • Rada Rodziców SP 20 – ufundowanie i zakup nagród.
 • Nadleśnictwo Włocławek – udostępnienie terenu do przeprowadzenia turnieju.

Informacje dodatkowe:

W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są wszyscy nauczyciele, którzy przydzieleni są do różnych zadań, m.in. jako sędziowie, pomocnicy w przygotowaniu stanowisk konkursowych, podliczaniu punktów i wypisywaniu dyplomów. Corocznie powołuje się lidera zespołu odpowiedzialnego za organizację całego przedsięwzięcia. Turniej wpisany jest w kalendarz imprez szkolnych.