Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow WYPRZEDZIĆ PITAGORASA

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

WYPRZEDZIĆ PITAGORASA Drukuj Poleć znajomemu

Autor przykładu (osoba/osoby/zespół): Jolanta Olszewska

Forma prowadzenia zajęć: Całoroczny konkurs wieloetapowy

Adresat zajęć: Uczniowie klas IV-VI

Cel działania:
Cel główny:

 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej poprzez poszerzanie wiedzy.
 • Kształtowanie czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego i wnikliwego jego analizowania.
 • Ukazanie przydatności matematyki w życiu codziennym i sytuacjach praktycznych.
 • Kształtowanie postaw społecznych poprzez planowanie własnych działań.
 • Rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 • Zapewnienie uczniom klas 4-6 możliwości rywalizacji w dziedzinie matematyki.
 • Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Szczegółowy opis działania:

Konkurs jest organizowany od 2005r co roku. W czasie całego roku szkolnego uczniowie mają za zadanie samodzielnie rozwiązać zestawy zadań ukazujących praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na lekcjach. Zakres materiału ściśle powiązany jest z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego.
Każdy zestaw posiada zmienną ilość zadań zamkniętych i otwartych połączonych tematem przewodnim np.: „Święta”, „Na zdrowie”, „Na poczcie”, za który można zdobyć łącznie 40 pkt. Zadania sprawdzają umiejętności ze standardów: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce i mają różną formę np.: zadań rozszerzonej lub krótkiej odpowiedzi, zadań z luką, zadań wielokrotnego wyboru, zadań prawda-fałsz. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klas 4 – 6 w dowolnym momencie jego trwania rozwiązując bieżący zestaw. Kolejne zestawy są publikowane na stronie internetowej szkoły jako pliki PDF, które można ze strony pobrać. Zadaniem uczniów jest rozwiązanie zestawu w ciągu miesiąca od opublikowania i przekazanie kart odpowiedzi koordynatorom konkursu. W ciągu roku szkolnego przewidzianych jest 5 zestawów do rozwiązania w domu, a ostatni szósty zestaw uczniowie rozwiązują w szkole w maju. Ogłoszenie wyników następuje po podsumowaniu punktów z wszystkich etapów konkursu. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Efekty działania:

 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Radość i zadowolenie z osiąganych wyników.
 • Systematyczne wzbogacanie i utrwalanie wiedzy z zakresu matematyki.
 • Wzrost motywacji uczniów do podejmowania dodatkowych zadań.
 • Rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań matematycznych.
 • Wykorzystanie wiedzy i zdolności w sposób praktyczny.
 • Prezentowanie osiągnięć, wiedzy i umiejętności uczniów.

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • Wydawnictwo GWO – nagrody
 • Rada Rodziców przy SP 20 – nagrody

Informacje dodatkowe:

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Systematycznie wzrasta liczba jego uczestników. Forma konkursu pozwala na włączenie się do rywalizacji nie tylko uczniów zdolnych, ale i tych słabszych chcących sprawdzić swoją wiedzę. Udział w konkursie wyzwala w uczniach wiele pozytywnych emocji. Wyniki rywalizacji wskazują na fakt, iż dzieci coraz lepiej wykorzystują wiedzę w praktyce.