Menu Content/Inhalt

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

SUPERKLASA Drukuj Poleć znajomemu

Autor przykładu (osoba/osoby/zespół): Opiekun samorządu szkolnego

Forma prowadzenia zajęć: konkursy, akcje

Adresat zajęć: Uczniowie klas IV-VI

Cel działania:

 • Promocja wszelkich sukcesów uczniów oraz szkoły
 • Nagradzanie klas, które najaktywniej działają na terenie szkoły w danym roku szkolnym
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Integracja uczniów,
 • Rozwijanie bądź rozbudzanie uczniowskich pasji i zainteresowań - rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów,
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania i współzawodnictwa w zespole
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

Szczegółowy opis działania:

Na początku każdego roku szkolnego Zarząd Samorządu Uczniowskiego opracowuje wraz opiekunem plan pracy na dany rok szkolny, w tym regulamin konkursu o tytuł „Superklasy”. Zawarte w regulaminie zadania na poszczególne miesiące wynikają z Planu wychowawczego szkoły, jak i propozycji złożonych przez członków Zarządu SU oraz przewodniczących klas. Propozycje te są zwykle wynikiem burzy mózgów zespołów uczniowskich opracowujących plan działania na dany miesiąc. Uczniowie dbają o to, by proponować kolegom różnorodne konkursy. Chcą się spełniać i rozwijać drzemiące w nich talenty: plastyczne, literackie, przywódcze, organizacyjne itd. Wszystkie zadania umieszczone są na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz w pokoju nauczycielskim, a wychowawcy czuwają nad ich realizacją, wspierają dzieci w ich przedsięwzięciach i motywują do pracy. Koniec miesiąca to czas podsumowań i przydzielania punktów przez nauczycieli odpowiedzialnych za dane konkursy. Taka praca trwa przez cały rok szkolny. W czerwcu są wnikliwie analizowane wyniki comiesięcznych konkurencji wszystkich klas, a grupa najbardziej aktywnych uczniów jest nagradzana. O wygranej decyduje ilość zgromadzonych punktów. Zdobywcy tytułu „Superklasy” wraz z wychowawcą udają się na pizzę lub do kina, a sponsorem przedsięwzięcia jest Samorząd Uczniowski.

Efekty działania:

 • Promocja właściwych postaw
 • Nabycie umiejętności "zdrowej" rywalizacji przy zachowaniu zasad fair play.
 • Wzbudzenie w uczniach motywacji do działania na rzecz własnego rozwoju.
 • Prezentacja osiągnięć uczniów.

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

wychowawcy, nauczyciele, którzy przeprowadzają dane konkursy