Menu Content/Inhalt

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

ZEZEM Drukuj Poleć znajomemu

Autor przykładu (osoba/osoby/zespół): Renata Sieradzka, Ewa Witwicka (do 2013r.) Małgorzata Derucka, Jolanta Olszewska (od 2013r.)

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia pozalekcyjne

Adresat zajęć: uczniowie kl. IV-VI

Cel działania:

 • tworzenie gazetki szkolnej „Zezem”,
 • próby własnej twórczości dziennikarskiej,
 • poznawanie warsztatu pracy dziennikarza,
 • zachęcanie do wyrażania własnych sądów, opinii, przekonań,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania,
 • poznawanie różnorodnych technik komputerowych (skanowanie, wstawianie grafiki).

Szczegółowy opis działania:

Gazetka „Zezem” ukazuje się od ponad 20 lat. Początkowo wydawana była w wersji tradycyjnej, później tradycyjnej i elektronicznej, obecnie tylko w wersji elektronicznej. Początkowo gazetka ZEZEM wychodziła co miesiąc, obecnie gazetka ukazuje się pięć razy w roku w cyklu dwumiesięcznym. Przygotowywane są także dodatki specjalne poświęcone ważnym wydarzeniom z życia szkoły lub innym istotnym wydarzeniom, rocznicom czy sylwetkom wielkich Polaków. Tworzona przed dwudziestu laty gazetka zawierała szkolne aktualności, informacje o sukcesach uczniów oraz dział rozrywki. Z czasem zmieniała się szata graficzna, przybywało działów. Obecnie w gazetce są stałe działy:

 • Z życia szkoły
 • Nasze sukcesy
 • Relacje naszych reporterów
 • W obiektywie reportera
 • Tam byliśmy, widzieliśmy …
 • Tematyczne galerie zdjęć
 • Nasze prace
 • Wywiad z …
 • Uczniowie piszą
 • Rozrywka
 • Czy wierz, że?

Każdy numer zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach, świętach, rocznicach. Uczniowie pracują w dwóch sekcjach:

 • dziennikarskiej, którą tworzą autorzy artykułów i innych tekstów, reporterzy, osoby przeprowadzające wywiady oraz graficy i twórcy krzyżówek, horoskopów,
 • redakcyjna, którą tworzą osoby zajmujące się redakcją materiałów dostarczonych przez sekcję dziennikarską, osoby odpowiedzialne za dobór materiałów, wizję i ostateczny kształt gazetki.

Przygotowywanie kolejnych wydań gazetki szkolnej odbywa się według opracowanego podczas kolegium redakcyjnego planu wyznaczającego odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Wspólnie planowane są kolejne numery oraz ich zawartość. Członkowie koła redakcyjnego spotykają się dwa razy w miesiącu. Podczas spotkań pracują wykorzystując różne metody aktywizujące: burzy mózgów, projektu, dyskusji, debaty „za i przeciw”, drzewka decyzyjnego, zajęć praktycznych.

Autorami tekstów zamieszczanych w gazetce są głównie uczniowie. W gazetce zamieszczane są także przedruki z innych czasopism i materiały z Internetu. Do najczęściej pojawiających się form wypowiedzi należą wywiady, recenzje i reportaże.

Czytelnicy spoza koła redakcyjnego również mogą wpływać na kształt gazetki i problemy w niej poruszane. W tym celu został uruchomiony adres e-mail, na który można nadsyłać propozycje, przykłady własnej twórczości itp.. Innym sposobem budowania więzi z czytelnikami są minisondy przeprowadzane na szkolnych korytarzach oraz wywiady z uczniami i nauczycielami.

Efekty działania:

Tworzenie gazetki daje uczniom możliwość kulturalnego i pożytecznego spędzania czasu. Uczniowie kształcą sprawność językową, uczą się precyzji w wyrażaniu własnej opinii, doskonalą umiejętności w zakresie redagowania różnych form wypowiedzi (wywiad, informacja, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, recenzja), rozwijają wrażliwość i wyobraźnię. Spotkania redakcyjne wymagają wspólnego rozwiązywania problemów, twórczego działania w grupie i przyczyniają się do rozbudzania dociekliwości intelektualnej. Redagowanie pisma sprzyja rozwijaniu takich cech, jak odpowiedzialność, wytrwałość i systematyczność. Młodzi redaktorzy nabierają pewności siebie. Satysfakcję daje im także popularność wśród kolegów i uznanie nauczycieli.

Gazetka jest także cennym narzędziem wychowawczym, umożliwia ekspresję, wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także odpowiedzialności za słowo. Dzięki gazetce uczniowie uczą się planowania własnych i cudzych działań. Gazetka umożliwia sukces indywidualny i zespołowy. Buduje przywiązanie do szkoły i współtworzenie jej historii.