Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow JESTEM MŁODYM FILMOWCEM

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

JESTEM MŁODYM FILMOWCEM Drukuj Poleć znajomemu

Autor przykładu (osoba/osoby/zespół): Ewa Witwicka

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia pozalekcyjne

Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI

Cel działania:

Cel główny:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się multimediami i technologią informatyczną, 
 • promowanie wśród uczniów postaw ekologicznych, pasji i talentów aktorskich, 
 • wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

Cele szczegółowe:

 • poznanie zasad obróbki graficznej i filmowej oraz obsługi odpowiednich programów, 
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi: film, fotoreportaż, prezentacja multimedialna, 
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, gromadzenie i selekcjonowanie materiału,
 • promowanie w środowisku lokalnym działań ekologicznych oraz nawyków zdrowego odżywiania,
 • wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • kształtowanie postaw twórczej aktywności, 
 • przestrzeganie zasad etyki filmowej,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się,
 • wdrażanie do odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu przydzielonych zadań.

Szczegółowy opis działania:

Jedną z form aktywizowania twórczości uczniów jest obróbka grafiki, montaż filmu, projektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej. Film czy fotoreportaż umożliwia wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń, prezentowania własnego wizerunku w świecie, wyzwala pozytywne emocje. Rozwija również poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Uczniowie, dzięki roli młodych filmowców, aktorów czy fotoreporterów, planują, organizują własne i wspólne działania, określają ich celowość. Wyrabiają w sobie poczucie estetyki i wrażliwość. Biorą udział w konkursach, poznając smak sukcesu i porażki, nawiązują partnerstwo z nauczycielem, mają większe poczucie przynależności do szkoły jako środowiska.
Na zajęciach koła multimedialnego uczniowie zapoznają się z programami do przetwarzania zdjęć i tworzenia filmów. Obsługują aparat i kamerę cyfrową. Zbierają informacje na temat działań ekologicznych, tj. segregacji odpadów, recyklingu. Poznają zasady zdrowego odżywiania oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej. Zgromadzone materiały wykorzystują do tworzenia prezentacji, filmu czy fotoreportażu. Zajęcia uatrakcyjnia praca z aparatem fotograficznym, kamerą, dyktafonem oraz wycieczki w teren. Dzięki podjętym działaniom rozwijane są u uczniów umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i rzetelności. Członkowie koła poznają sposoby autopromocji i rzetelnej rywalizacji. Zaspokajana jest również potrzeba samorealizacji. Poprzez udział w konkursach stwarzana jest możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, rozwijania zainteresowań i pasji.

Efekty działania:

 • przeprowadzenie małych ekorewolucji, czyli projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • nakręcenie ekofilmików na temat podjętych działań i udział w konkursach „Tesco dla Szkół – „Ekorewolucja” – tytuł laureata w 2010/2011 r. (szkoła otrzymała pracownię multimedialną, a zespół przenośne odtwarzacze DVD), w 2011/2012r. wyróżnienie,
 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie nt. „Bezpiecznego Internetu”,
 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie nt. „Z czym kojarzy mi się Wisła”,
 • udział w konkursie fotograficznym „Dobij PETa”,
 • udział w konkursie Dzień Bezpiecznego Internetu – nagrywanie filmów i umieszczanie ich w Internecie,
 • udział w konkursie w ramach kampanii „Zły dotyk”,
 • nakręcenie kilku filmów nt. zdrowego odżywiania w ramach zajęć pozalekcyjnych „Gotowanie na ekranie”.

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • Delecta - Rieber Foods Polska S.A. – zajęcia kulinarne na terenie zakładu,
 • Tesco dla Szkół – „Ekorewolucja” – udział w konkursie,
 • Dyrekcja SP 20 – organizacja happeningu, wsparcie finansowe w realizacji projektów.