Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow KOŁO MŁODEGO EKOLOGA

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

KOŁO MŁODEGO EKOLOGA Drukuj Poleć znajomemu

Autor / autorzy działania: Janina Marciniak

Forma zajęć: zajęcia pozalekcyjne

Adresat zajęć: uczniowie klas I-III

Cel działania:

Celem działania Koła Młodego Ekologa (KME) jest propagowanie wartości i utrwalanie postaw proekologicznych wśród uczniów kl. I-III. Uczniowie działający w KME:

 • pogłębiają swoje zainteresowania i wiedzę nt. środowiska przyrodniczego,
 • poznają problemy ochrony i kształtowania środowiska,
 • uczą się o wzajemnych zależnościach i relacjach między organizmami w poszczególnych ekosystemach i o roli jaką odgrywa w nich człowiek,
 • dowiadują się o sposobach racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, aby nie pogłębiać jej degradacji,
 • zyskują wiedzę o metodach przeciwdziałania negatywnym skutkom postępu cywilizacyjnego.

Szczegółowy opis działania:

Formy działania:

 • prowadzenie obserwacji i doświadczeń,
 • gromadzenie informacji z różnorodnych źródeł i ich prezentacja,
 • wycieczki (do lasu, na łąkę, do ogrodów, do Galerii Myśliwskiej, do nadleśnictwa, stadniny koni, zakładów przemysł., WCEE, i in.),
 • spotkania (Wojewódzki Konserwator Przyrody, członkowie PZŁ, ornitolog, poetka, ogrodnik, specjaliści. Ochrony środowiska, energetyk, żeglarz i in.),
 • wydawanie pisemka ekologicznego Nasza przyroda,
 • wykonywanie komiksów, plakatów, albumów,
 • uczestnictwo lub organizacja akcji, imprez, inscenizacji, zbiórek,
 • organizacja/udział w konkursach: Nie puść zdrowia z dymem, Na tropie przyjaznej energii elektrycznej, Włocławek moje miasto Dookoła Świata, Drzewo Roku 2012, Mój las, Jak dbamy o nasze zdrowie, Wszystko o prądzie, Planeta Energii, Taki właśnie jest nasz zając, Moje wakacyjne spotkania z przyrodą, Pan Karp, Zdrowe zęby – zdrowy uśmiech, Usuwamy azbest,
 • działania edukacyjne, proekologiczne na terenie szkoły, rodziny, osiedla, miasta.

Udział w wybranych programach, akcjach i imprezach:

 • ogólnopolski program Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom,
 • zbiórki surowców wtórnych,
 • ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata,
 • ogólnopolska akcja Zbiórka elektrośmieci,
 • akcja Pomagamy ptakom,
 • zbiórki karmy dla zwierząt.

Efekty działania:

Głównym efektem działania jest wzrost świadomości proekologicznej wśród uczestników koła, a poprzez organizowanie prezentacji, konkursów, wystąpień, wydawanie gazetki, przygotowywanie inscenizacji wśród młodzieży spoza koła.

Osiągnięcia w konkursach:

 • Mój las (wielokrotnie I, II, III miejsce na szczeblu okręgowym i wyróżnienia na szczeblu centralnym) 
 • Planeta Energii (wyróżnienie na szczeblu centralnym)
 • Usuwamy azbest (II miejsce na szczeblu wojewódzkim),
 • Włocławek moje miasto (I miejsce),
 • Pan Karp (dwukrotnie wyróżnienia na szczeblu centralnym),
 • Moje wakacyjne spotkania z przyrodą (wyróżnienie na szczeblu miejskim).

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • Towarzystwo Promocji Ryb –konkursy,
 • Włocławski Ruch Ekologiczny – szkolenia i konkursy,
 • Nadleśnictwo Włocławek –spotkania. z leśnikami,
 • Ewelina Bawej- Dzierżanowska – spotkania autorskie,
 • ENERGA SA –zajęcia edukacyjne i konkursy,
 • lokalne telewizje – promowanie działalności KME,
 • lokalne radio – reportaż z zajęć KME,
 • Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej – lekcje ekologiczne, konkursy,
 • Biblioteka Dziecięca – korzystanie z zasobów,
 • Polski Związek Łowiecki – zbiórki karmy dla zwierząt, zajęcia edukacyjne, spotkania z myśliwymi,
 • Ośrodek Hodowli i Rehabilitacji Ptaków Chronionych – zajęcia edukacyjne,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – zwiedzanie oczyszczalni ścieków,
 • Procter & Gamble – akcja prozdrowotna i konkurs,
 • Galeria Myśliwska – zajęcia edukacyjne.

Informacje dodatkowe:

Opinie:

 • Wojewódzki Konserwator Przyrody: Bardzo wysoko oceniam działalność edukacyjną opiekuna KME. Zajęcia Koła dają uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań i w znaczący sposób przyczyniają się do kształtowania postaw proekologicznych.
 • Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej: Prowadzenie zajęć proekologicznych z małymi dziećmi, to ciężka, ale bardzo wartościowa praca, dzięki której kolejne pokolenia dorosłych będą szanowały przyrodę i mądrze gospodarowały jej zasobami.
 • Była członkini KME: Zajęcia były zawsze bardzo ciekawe, pogłębiły moją wiedzę ochronie przyrody, a niektórzy z moich kolegów z koła postanowili zawodowo zająć się w przyszłości ochroną przyrody.
 • Wypowiedzi członków KME: 

- Lubię zajęcia Koła, zajęcia są najlepsze na świecie.
- Bardzo chętnie chodzę na zajęcia, bo kocham przyrodę, a Pani opowiada nam dużo 
   ciekawych rzeczy nt. przyrody. 
- Jest bardzo ciekawie, wesoło. Bardzo mi smutno, gdy zajęcia czasem przepadają.

Prezentacja z okazji 15 lat działalności Koła Młodego Ekologa.