Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow KOŁO TEATRALNE ARLEKIN

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

KOŁO TEATRALNE ARLEKIN Drukuj Poleć znajomemu

Autor / autorzy działania: Renata Sieradzka

Forma zajęć: zajęcia pozalekcyjne

Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI

Cel działania:

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • kontrolowanie własnej wymowy – korygowanie wad, doskonalenie dykcji,
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów,
 • rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych,
 • przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej.

Szczegółowy opis działania:

Dzięki pracy w Arlekinie uczniowie rozwijają indywidualne zdolności i kreatywność, poszerzają wiedzę o technikach wyrazu artystycznego oraz wzbogacają swój warsztat aktorski. Zaangażowanie w podejmowane przedsięwzięcia wzmacnia w nich wiarę w możliwość osiągnięcia celu. Młodzi aktorzy przygotowują i prezentują przedstawienia teatralne dla społeczności szkolnej. Zwalczają na scenie uzależnienia, prezentują własne interpretacje bajek i lektur szkolnych, wydobywając z nich treści o wartościach wychowawczych i prozdrowotnych. Ukazują zagrożenia cywilizacji w formie humorystycznej i przystępnej dla rówieśników, łączą naukę z zabawą na scenie. W czasie spotkań uczą się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, pokonywać stres i panować nad emocjami. Współpraca w zespole wymaga od nich odpowiedzialności za przydzielone zadania. Prezentowanie inscenizacji rówieśnikom oraz społeczności szkolnej i lokalnej sprzyja pokonywaniu własnych lęków, barier i kompleksów. Przygotowuje również do funkcjonowania w różnych rolach społecznych.
Uczniowie, którzy w naszej szkole pracowali w Arlekinie, poszukują podobnych form aktywności pozalekcyjnej w gimnazjum.

Efekty działania:

Do głównych efektów działania koła należy zaliczyć stworzenie atmosfery życzliwości, wzajemnej akceptacji, otwartości oraz integrację dzieci z klas IV, V i VI. Rozbudzenie potrzeby rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień. Przygotowanie i zaprezentowanie szeregu inscenizacji. Przygotowanie przedstawienia w ramach cyklu „Żywa lekcja historii” i zaprezentowanie go uczniom włocławskich szkół.

Osiągnięcia:

 • I miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych (2005r.),
 • III miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Interpretacji Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu (2004r.).

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:

1. Rodzice - pomoc w przygotowaniu kostiumów i elementów scenografii.
2. Nauczyciele plastyki i muzyki - oprawa muzyczna i plastyczna imprez.