Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow CAŁA 20 PISZE DYKTANDO

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

CAŁA DWUDZIESTKA PISZE DYKTANDO Drukuj Poleć znajomemu

Autor / autorzy działania: Anna Waliszewska, Renata Sieradzka

Czas trwania działania: od roku 2003

Forma zajęć: konkursowa

Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI, nauczyciele, rodzice, absolwenci

Cel główny: - propagowanie kultury języka polskiego w środowisku szkolnym

Cele szczegółowe:

  • poznawanie i rozumienie zasad ortograficznych,
  • podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów,
  • wyrabianie nawyku językowej dociekliwości poznawczej,
  • popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • integracja społeczności lokalnej.

Szczegółowy opis działania:

1. Wybór tematyki konkursu – Corocznie (od dziesięciu lat) tematyka konkursu jest związana z ważnymi wydarzeniami kulturalnym w kraju i w środowisku szkolnym, np. Mistrz fortepianu – z okazji Roku Chopinowskiego, Polska na czele Europy -przewodnictwo Polski w UE, Prawa człowieka, Żyjemy z pasją – hasła przewodnie Festiwalu nauki.

2. Ogłoszenie konkursu wśród uczniów klas IV-VI – Poloniści ogłaszają konkurs, podając tematykę i zakres ocenianych wiadomości. Każdego roku kładzie się nacisk na wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia wyrażeń przyimkowych albo pisownia „nie” z różnymi częściami mowy), dlatego w tekście występuje więcej przykładów z danej kategorii.

3. Eliminacje wstępne - W eliminacjach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI (ok. 360 dzieci), którzy piszą w jednym terminie zestaw dwudziestu trudnych wyrazów. Poziom przykładów jest zróżnicowany ze względu na trzy grupy wiekowe – łatwiejszy dla czwartoklasistów, trudniejsze dla klas V i VI. W wyznaczonym dniu nauczyciele wchodzą do klas i dyktują dzieciom zestawy wyrazów. Do finału przechodzi stu uczniów, którzy popełnili najmniej błędów (ok. 33 uczniów z każdej grupy wiekowej). Listy zakwalifikowanych do finału znajdują się na tablicy ogłoszeń przeznaczonych dla uczniów.

4. Zaproszenie rodziców i nauczycieli do udziału w konkursie – Rodzice, nauczyciele (oprócz polonistów, którzy są członkami komisji konkursowej) i wszyscy zainteresowani wspólną zabawą są zapraszani do udziału w finale za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Ponadto rodzice finalistów otrzymują imienne zaproszenia.

5. Finał – Dyktando finałowe odbywa się podczas Festiwalu nauki (w sobotę, pod koniec maja lub na początku czerwca). Wszyscy uczestnicy (dzieci i dorośli) piszą ten sam, dość trudny tekst, ale zwycięzcy są wyłaniani w pięciu lub sześciu kategoriach: klasy IV, V, VI, nauczyciele, rodzice i goście (np. absolwenci). Co roku zapraszamy do udziału w konkursie przedstawicieli władz samorządowych. Podczas obrad jury uczestnicy konkursu mogą brać udział w zajęciach warsztatowych, wystawach i spotkaniach przygotowanych przez organizatorów Festiwalu nauki.

6. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie uczestników konkursu – Ogłoszenie wyników odbywa się tego samego dnia (po upływie ok. 2 godzin, w czasie sprawdzania prac uczestnicy biorą udział w imprezach festiwalowych). Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują tytuł Mistrza Ortografii, I i II Wicemistrza Ortografii oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Uczniowski i pozyskanych sponsorów. Ponadto każdy z finalistów dyktanda (dotyczy tylko uczniów) ma dodatkową szansę uzyskania nagrody specjalnej, ufundowanej przez dyrektora szkoły za udział w konkursie. W tym celu, bezpośrednio przed przystąpieniem do dyktanda, każdy z uczestników wrzuca do skrzynki wypełniony kupon konkursowy z danymi osobowymi (imię, nazwisko, klasa). Po ogłoszeniu wyników konkursu następuje losowanie nagrody specjalnej.

Efekty działania:

  • wzrost zainteresowania uczniów udziałem w konkursach z języka polskiego,
  • promocja działań szkoły w środowisku,
  • zaangażowanie szerszej społeczności w działania edukacyjne szkoły,
  • zintegrowanie środowiska szkolnego,
  • sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych: laureaci (2011r.) i finaliści (2007r., 2008r., 2009r., 2010r., 2011r.) Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego Słowo daję (2009 r.), I i II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Językowym Nie taki diabeł straszny (2010r., 2011r.), dwukrotnie wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Z ortografią na co dzień (2010r., 2011r.).

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:

1. Samorząd uczniowski – pozyskanie środków na nagrody.
2. Wydawnictwo Nowa Era – ufundowanie nagród rzeczowych.
3. ANWIL S.A. - ufundowanie nagród rzeczowych.
4. Organizatorzy Festiwalu nauki (zespół zadaniowy) – przygotowanie sali, oprawa muzyczna i plastyczna imprezy.

5. Dyrektor szkoły – ufundowanie nagrody specjalnej.
6. Zespół polonistów – praca w jury konkursowym.
 

Teksty dyktand