Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Nauczyciele dzieciom

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

NAUCZYCIELE DZIECIOM - GRUPA TEATRALNA BELFERKI Drukuj Poleć znajomemu

Autor/autorzy działania: Renata Sieradzka, Marcin Specjalski

Czas trwania działania: od 2003 roku i nadal, XI-XII

Forma zajęć: impreza środowiskowa

Adresat zajęć: uczniowie, rodzice, nauczyciele

Cel działania:

 • rozwijanie zdolności aktorskich i zainteresowań sztuką teatralną,
 • przekazywanie wartości wychowawczych związanych z kultywowaniem tradycji świątecznych,
 • rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i odpowiedzialności realizację wspólnego zadania,
 • rozwijanie wrażliwości społecznej, zachęcanie do działalności charytatywnej,
 • integrowanie środowiska szkolnego,
 • promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym.

Szczegółowy opis działania:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku od dziewięciu lat przygotowują dla swoich wychowanków przedstawienie teatralne z okazji Bożego Narodzenia. Do współpracy zaprosili uzdolnionych artystycznie rodziców, którzy wyrazili chęć wystąpienia na scenie w roli aktorów.

Od listopada do końca grudnia zespół przygotowuje się do realizacji zadania według autorskiego scenariusza. Odbywają się cykliczne spotkania, podczas których mają miejsce próby do przedstawienia. Ponadto nauczyciele we współpracy z rodzicami przygotowują elementy scenografii, kostiumy, rekwizyty i podkłady muzyczne, a cała społeczność szkolna uczestniczy w przedstawieniu. Podczas realizacji zadania członkowie zespołu doskonalą warsztat aktorski, przygotowują materiały promujące działalność (afisze), udzielają wywiadów dla prasy i telewizji, dokonują nagrań własnych spektakli, zamieszczają zdjęcia i filmy na stronie internetowej szkoły. Poprzez przykład własny zachęcają uczniów do rozwijania swoich pasji, pokonywania barier w procesie komunikacji, uczą radzenia sobie ze stresem i wyrażania emocji.

W pierwszych latach spektakle odbywały się na terenie szkoły. W ostatnim przed przerwą świąteczną organizowane są wigilijne spotkania klasowe. Uczniowie mają okazję poczuć atmosferę świąt, śpiewając wspólnie kolędy i oglądając swoich nauczycieli oraz rodziców w zupełnie innych rolach niż na co dzień. Od dwóch lat, dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ”, działanie jest prezentowane społeczności lokalnej jako akcja charytatywna. W 2011 r. wystawiono przedstawienie pt. Wigilia TV na deskach Teatru Impresaryjnego we Włocławku, a w 2012r. w sali Pałacu Bursztynowego w ramach współpracy z Fundacją Samotna Mama. Do obejrzenia przedstawienia corocznie są zapraszani nie tylko uczniowie i rodzice SP 20, ale również zaprzyjaźnione szkoły, przedstawiciele władz lokalnych i członkowie Stowarzyszenia „WESPÓŁ”. Fundusze pozyskane z akcji charytatywnej są przeznaczane między innymi na sfinansowanie wypoczynku letniego uczniom z najuboższych rodzin.

Efekty:

 • Rozwinięcie u uczniów potrzeb i chęci obcowania z kulturą, a także zainteresowania sztuką teatralną.
 • Integracja grona pedagogicznego.
 • Uwrażliwienie społeczne dzieci.
 • Zwiększenie zakresu promocji działań szkoły w środowisku lokalnym.
 • Wymierna efektywność współpracy z osobami i instytucjami niereprezentującymi bezpośrednio Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku (uzyskane na rzecz Stowarzyszenia „WESPÓŁ” środki materialne, wymiana doświadczeń, pozytywne efekty wielopłaszczyznowej współpracy nauczycieli, rodziców i innych podmiotów).
 • Rozszerzenie zakresu działań wychowawczych szkoły poprzez uświadomienie uczniom sensu inicjatyw społecznych.

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ”- zorganizowanie akcji charytatywnej.
2. Fundacja Samotna Mama – udostępnienie sali do wystawienia przedstawienia.
3. Rodzice – pomoc w przygotowaniu kostiumów i rekwizytów, udział w akcji charytatywnej.