Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Odkrywamy talenty arrow WIOSNA, ACH TO TY!

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI POD HASŁEM "WIOSNA, ACH TO TY!" Drukuj Poleć znajomemu

Autor/autorzy działania: Ewa Fol

Czas trwania działania: od 2009 roku i nadal

Forma zajęć: impreza środowiskowa

Adresat zajęć: uczniowie klas I-III

Cele działania:

 • popularyzacja śpiewania wśród dzieci,
 • rozwój umiejętności i prezentacja talentów,
 • promowanie młodych talentów,
 • integrowanie społeczności lokalnej poprzez wspólną zabawę,
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
 • popularyzacja piosenek związanych tematycznie z hasłem, pod którym odbywa się konkurs,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Szczegółowy opis działania:

Inspiracja. Międzyszkolny Konkurs Piosenki pod hasłem „Wiosna, ach to Ty” organizowany jest w naszej szkole od 2009 roku. Inspiracją do zorganizowania konkursu były sukcesy uczennicy w konkursach piosenki organizowanych przez różne podmioty.

Zasady konkursu.

 • w konkursie mogą uczestniczyć dzieci od 7 do 10 lat (uczniowie klas I-III),
 • jedną placówkę może reprezentować 2 solistów,
 • szkoła ma obowiązek zgłosić imiennie każdego z uczestników oraz jego opiekunów w formie pisemnej (w formularzu zgłoszeniowym),
 • w zgłoszeniu należy podać tytuł utworu oraz nazwę wykonawcy,
 • czas trwania piosenki – max. 5 minut,
 • wykonywane piosenki muszą być związane z tematem konkursu,
 • wymagane jest wykonanie utworu „na żywo” w języku polskim,
 • akompaniament mogą stanowić: profesjonalne podkłady muzyczne na CD, akompaniament własny na żywo, akompaniament własny nagrany na CD,
 • w przypadku nagrań na CD powinny być one opatrzone nazwiskiem i imieniem wykonawców oraz tytułem utworów,
 • nie będą przyjmowane podkłady muzyczne zapisane na kasetach magnetofonowych.

Przygotowania. Regulamin wraz z zaproszeniem oraz formularzem zgłoszeniowym rozsyłany jest do szkół podstawowych we Włocławku oraz jego okolicach. Z roku na rok do konkursu zgłasza się większa liczba uczestników. W 2012r. brało udział 21 uczestników. Kilka miesięcy przed konkursem poszukiwani są sponsorzy imprezy. Tuż przed imprezą organizatorzy przygotowują dekoracje, poczęstunek, zapraszają włocławskie media. Jurorami są zawsze znani włocławscy muzycy oraz osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką. Konkurs wymaga także przygotowania szeregu dokumentów usprawniających przebieg imprezy: zaproszeń, regulaminu, formularza zgłoszeniowego, listu do sponsora, arkuszy pomocniczych jurora, arkuszu werdyktu jury, dyplomów dla wykonawców oraz certyfikatów dla nauczycieli potwierdzających uczestnictwo oraz przygotowanie uczniów do konkursu.

Przebieg konkursu. W wiosenną sobotę spotykają się w szkole uczestnicy, goście, jurorzy, publiczność. Imprezę prowadzi konferansjer, wykonywane są zdjęcia i na bieżąco prezentowane na slajdach. Po wykonaniu piosenki przez ostatniego wykonawcę jury udaje się na obrady, a wykonawcy i goście zapraszani są na poczęstunek sponsorowany przez jedną z włocławskich firm.

Nagrody. Intencją organizatorów jest docenienie pracy wszystkich wykonawców, zatem każdy z uczestników otrzymuje nagrodę, która stanowi bogaty zestaw upominków od włocławskich firm. Główną nagrodą dla laureata jest rower górski.

Efekty:

1. Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej w środowisku lokalnym.
2. Umożliwienie młodym talentom prezentacji swoich uzdolnień.
3. Rozbudzenie aktywności muzycznej dzieci.
4. Zwiększenie zakresu promocji działań szkoły w środowisku lokalnym.
5. Współpraca z osobami i instytucjami.
6. Wymiana doświadczeń przez nauczycieli z różnych szkół.

Osoby/instytucje współpracujące i zakres współpracy:

 • Mały Samorząd Szkolny SP 20,
 • Delecta - Rieber Foods Polska S.A.,
 • Tesco,
 • Prolab,
 • Bomilla,
 • Dubimex,
 • McDonalds,
 • Księgarnia NOVA,
 • SatFilm,
 • Multikino,
 • osiedlowe sklepy.

Wszystkie w/w instytucje udzieliły wsparcia finansowego i rzeczowego.