Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Historia szkoły

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

HISTORIA SZKOŁY Drukuj Poleć znajomemu
2014 – Realizujemy projekt „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Nauczyciele zdobywają nowe umiejętności w programie „Aktywna edukacja”. Minister Edukacji Narodowej przyznał nam tytuł „Szkoły w ruchu”. Uzyskujemy certyfikat „Wf z klasą”.  

2013 – Uczniowie biorą udział w akcji eTwinning realizując trzy projekty współpracy naszej szkoły z innymi szkołami europejskimi (jeden z projektów otrzymuje Odznakę Jakości). Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii “Młodzi odwagi” promującej zdrowy styl życia. Przed szkołą powstaje parking dla rowerów. Kontynuujemy realizację projektu “Uwaga! Sposób na sukces”.

2012
– Nasi uczniowie biorą udział w I edycji akcji „Warto być dobrym”. Realizujemy projekt „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” oraz „Uwaga! Sposób na sukces”. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów konkursu matematycznego „Matematyka bez granic” realizowanego w ramach projektu „Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic”. Przystąpiliśmy do kolejnej edycji akcji „Szkoła bez przemocy”.

2011 – Otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”, a Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał nam II miejsce w województwie za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Nadal pracujemy w projekcie „Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic” oraz „Uwaga! Sposób na sukces”. Przystąpiliśmy do projektu EFS „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” i w naszej szkole będą odbywać praktyki studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

2010
- Realizujemy projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny: „Wespół w zespół z matematyką bez granic”, „Lepsza przyszłość – raz jeszcze”, „Uwaga! Sposób na sukces!”, „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „W drodze do sukcesu”, pracujemy w V edycji akcji „Szkoła bez przemocy”.


2009 -
Przystępujemy do projektu "Lepsza przyszłość - wyrównywanie szans w edukacji" finansowanym przez EFS, pracujemy kolejny rok w programie "Szkoła bez przemocy".

2008 - Realizujemy rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych "Potrafisz", pracujemy kolejny rok w programie społecznym "Szkoła bez przemocy", realizujemy program profilaktyczny "Spójrz inaczej".

2007 – Pracujemy kolejny rok w programie „Uczenie się przez całe życie” (dawny SOCRATES). Ponadto realizujemy projekt „Przyjazna Szkoła” finansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz projekt „Małe Granty” finansowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

2006
- Szkoła kontynuuje program „Szkoła ucząca się" - SUS oraz SOCRATES. Poza tym przystąpiła do nowego programu "Szkoła bez przemocy". 

2005 - Szkoła kontynuuje program „Szkoła z klasą. Trzy kolory" i „Szkoła ucząca się" - SUS. Rozpoczęła współpracę ze szkołami z: Republiki Czeskiej, Litwy, Francji, Niemiec, Włoch (dwie szkoły) w ramach programu „Socrates". 

2004 - Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą". Kontynuuje program "Szkoła z klasą. Trzy kolory" - Lego, cogito, ago. Przystąpiła do programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Sokrates" oraz programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła ucząca się" - SUS.

2003 - Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Bożena Promianowska. Szkoła przystąpiła do programu „Szkoła z klasą"

2000 - Organizujemy dwie klasy integracyjne, wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci. W przyszłości planujemy być drugą szkołą bez barier w naszym mieście.

1999 - Po raz pierwszy mury naszej szkoły opuszczają przyszli gimnazjaliści. Od tej chwili nasza placówka stała się sześcioletnią szkołą podstawową.

1997
- Uroczyście obchodzimy piętnastolecie istnienia szkoły.

1996 - Nasza szkoła została umieszczona na liście rankingowej stu najlepszych szkół podstawowych w Polsce.

1992 - Jako jedni z pierwszych wprowadzamy innowacje pedagogiczne, realizując nauczanie zintegrowane w klasach I i II.

1990 - Wstąpiliśmy do Klubu Szkół Westerplatte. Uczestniczymy w Sympozjach Szkół im. Westerplatte, korespondujemy z członkami Klubu.

1986 - Odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Zorganizowano Izbę Pamięci Patrona, powstała tablica pamiątkowa.

1982 - Pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 1480 uczniów. Stanowisko dyrektora szkoły objęła Krystyna Czyżnielewska, która pełniła tę funkcję do 2003 roku.