Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Integracja

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

INTEGRACJA Drukuj Poleć znajomemu

   Pracujemy w szkole przyjaznej dla dziecka, w której czuje się ono bezpieczne i ma szansę indywidualnego rozwoju. Od roku szkolnego 2000/2001 wdrażamy ideę integracji uczniów zdrowych i  niepełnosprawnych   poprzez   organizację   klas   integracyjnych.    Liczebność   takiej   klasy wynosi 15 – 20 osób, co zapewnia komfort nauki dzieciom zdrowym, a dzieciom mniej sprawnym ułatwia poznawanie świata na miarę swoich możliwości. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i nauczyciel specjalista. Zadanie nauczyciela specjalisty jest wspomaganie procesu nauczania dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć integrujących grupę. Każdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

   W naszej  szkole  obecnie  uczy  się 24 dzieci  z orzeczeniem  o potrzebie  kształcenia  specjalnego. W br. szkolnym jest 5 klas integracyjnych.

   Klasa integracyjna to sposób edukacji dla osób niepełnosprawnych, sposób, który pozwala najlepiej i najefektywniej wejść w społeczeństwo i funkcjonować w nim na miarę swoich możliwości. W klasie integracyjnej dzieci uczą się na co dzień tolerancji, akceptacji, otwartości na drugiego człowieka, wyzbywają się egocentryzmu, uczą szacunku dla wolności osobistej i ogólnoludzkiej.

   Obecność dzieci niepełnosprawnych w szkole wpływa na kształcenie postaw moralnych młodzieży, która jest pozbawiona uprzedzeń i potrafi w sposób mądry współdziałać z każdym człowiekiem. W klasie integracyjnej uczniowie modelują swoje osobowości i rozwijają się poprzez wspólne doświadczenia. Współtworzenie klasy integracyjnej daje uczniowi pełnosprawnemu możliwość wykazania się samodzielnością, umiejętnością radzenia sobie w różnych sytuacjach, realizacji swoich pomysłów, sprawdzenia się w kontaktach z mniej sprawnym kolegą. Niewspółmierne są wartości moralne osiągnięte przez dziecko w sferze intelektualnej – świadomość, że ktoś potrzebuje naszej pomocy, nie będzie wywoływać w dzieciach współczucia, lecz stanie się moralnym, zwykłym działaniem.

   W naszej szkole stworzyliśmy bardzo dobre warunki do kształcenia dzieci z różnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi. Dysponujemy trzema salami komputerowymi, salą multimedialną. Sale lekcyjne w klasach młodszych wyposażone są w tablice interaktywne. Utworzyliśmy salę zabaw Frajdolandia, w której prowadzone są zajęcia z zastosowaniem metod aktywności dziecka oraz Salę Doświadczenia Świata - Snoezelen. Sala jest miejscem przeznaczonym do ćwiczeń terapeutycznych z dziećmi nadpobudliwymi. Jako jedyna szkoła we Włocławku posiadamy sprzęt do prowadzenia treningu uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa. Dziecko niepełnosprawne ma zapewnione udział w zajęciach wspierających jego rozwój, takich jak: rewalidacja, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (koła przedmiotowe, artystyczne, informatyczne).

   Włączanie osób niepełnosprawnych do środowiska ludzi zdrowych jest niezwykle ważne. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole odbywa się corocznie Dzień Integracji - W Krainie Baśni i Bajek, Pociąg do Unii, Mikołajkowy Dzień Integracji. Nadrzędnym celem takich spotkań jest zawsze integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz wesoła zabawa i zdrowa rywalizacja.