Menu Content/Inhalt
Aktualności

Stara wersja

To jest stara wersja strony SP 20,
która nie będzie modyfikowana!

Nowa strona: 

www.sp20.com.pl  
  

Blog SKO

OBIADY W PAŹDZIERNIKU - KLASY IV-VI Drukuj Poleć znajomemu
obiad.png 

Koszt za cały miesiąc dla ucznia to 73,50zł (3,50x21 dni). Wpłaty są przyjmowane w świetlicy w następujących terminach: 

 28.09.15 ( poniedziałek)
 12.35 – 13.20  
 29.09.15 ( wtorek)
 8.45 – 9.35
 10.35 – 11.20
 30.09.15 ( środa)
 8.45 – 9.30
 10.30 – 12.10
 01.10.15 ( czwartek)
 8.00 – 12.30
 02.10.15 ( piątek)
 10.30 – 12.35

Aktualny jadłospis na stronie: www.baczynski.org
Zapraszamy!

27.09.2015.
 
CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY Drukuj Poleć znajomemu
sport.gif 

W ubiegłym tygodniu na stadionie OSiR odbył się pierwszy Czwartek LA. Naszą szkołę reprezentowało blisko trzydziestu uczniów z klas IV-VI, którzy zdobyli 22 medale. Najlepsi w swoich rocznikach okazali się:
Adam Modrzejewski z 5d w biegu na 300 m i w skoku w dal,
Igor Gwizdalski z 5b w rzucie piłeczką palantową,
Julia Ślip z 4d w skoku wzwyż,
Elżbieta Lewandowska z 4d w biegu na 300 m,
Gabriela Lewandowska z 4c w skoku w dal,
Miłosz Krajewski z 4d w skoku wzwyż,
Kamil Żydowo z 4d w biegu na 300 m.
Gratulujemy!
Następne zawody z tego cyklu odbędą się w kwietniu 2016 roku.
 

26.09.2015.
 
PROJEKT PROFILAKTYCZNY Drukuj Poleć znajomemu
bajkoterapia.png 

„W życiu jak w bajce” to projekt profilaktyczny przeznaczony dla 15 uczniów kl. I-III. Będzie realizowany w okresie od września do grudnia 2015r. w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych raz w tygodniu we wtorki w godz. 12.30-14.00 na świetlicy szkolnej. Spotkania poprowadzą psycholog - p. Katarzyna Biłyk i pedagog p. Dorota Siedlecka. Oddziaływania profilaktyczne będą się skupiać na rozwijaniu zainteresowań czytelniczo – artystycznych uczestników, a także doskonaleniu różnorodnych umiejętności, które pozwolą radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz z przeżywanymi w związku z nimi emocjami. Spotkania czytelniczo–artystyczne opierać się będą głównie na metodzie bajkoterapii. Pozostałe elementy tj. psychodrama, rysunek, gry planszowe służą uatrakcyjnieniu zajęć.
Serdecznie zapraszamy.  

16.09.2015.
 
DYSTRYBUCJA PODRĘCZNIKÓW Drukuj Poleć znajomemu
ksiazka.png 

Dystrybucja podręczników dla klas IV odbędzie się w bibliotece od poniedziałku do czwartku (7-10.09.2015) w godzinach 11.00-17.00. Podręczniki będą przekazane rodzicom.  

03.09.2015.
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Drukuj Poleć znajomemu
komunikaty.gif 

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników będą przyjmowane do 8 września br. Dokumenty należy dostarczyć do szkoły (gabinet pedagoga lub psychologa), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie:

-uczniów klasy III szkoły podstawowej,

-uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzeżonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klas I, II i IV.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2015 r. wynosić będzie:

 -kl. III szkoły podstawowej - do 225 zł,

 -dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego kl. III-do 225 zł, kl. V-VI-do 325 zł,

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie 

Dofinansowanie mogą także otrzymać osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Uczniowie niepełnosprawni, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód na jednego członka rodziny. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia dokumentów, w uzasadnionych przypadkach można dostarczyć oświadczenie o wysokości dochodów. Gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z pomocy społecznej, zamiast  zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niespełniającego kryteria dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

Pomoc dla ucznia niepełnosprawnego będzie przyznawana na podstawie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu, czyli faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.


27.08.2015.
 
STYPENDIUM SZKOLNE 2015 Drukuj Poleć znajomemu
komunikaty.gif

Urząd Miasta Włocławek informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/16 można pobrać w Wydziale Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 pok. 3A, w szkole (sekretariat, pedagog, psycholog) lub ze strony internetowej http://www.bip.oswiata.wloclawek.pl/
Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2015r. do dnia 15.09. 2015r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem "stypendia".

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Np. jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień. 

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł  netto na osobę w rodzinie. Informacje na temat wypełnienia wniosku można uzyskać u pedagoga i psychologa.  

27.08.2015.
 
UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS IV-VI!!! Drukuj Poleć znajomemu
z-zycia-szkoly.gif 

W związku z opóźnieniem prac remontowych w naszej szkole (wymiana instalacji elektrycznej) klasy IV-VI od 1 września 2015 roku będą realizowały wszystkie zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 108.  

Lekcje będą odbywały się w systemie dwuzmianowym, najpóźniej do godziny 16.00. Zajęcia specjalistyczne (terapia logopedyczna, rewalidacja) będą odbywały się na terenie SP 20 po wcześniejszym uzgodnieniu planu z prowadzącym. Przemieszczanie się uczniów z jednej placówki do drugiej będzie odbywało się pod opieką nauczycieli.

W Zespole Szkół Nr 4 uczniowie będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej. Cena obiadu dwudaniowego wynosi 3,50zł. We wrześniu zapisy i wpłaty na obiad będą odbywały się w SP 20 - sala 102, I piętro (gab. psychologa). Od października wpłaty na obiad należy uiścić w ZS nr 4 (dotyczy klas IV-VI). W przypadku nieobecności dziecka odpisy od obiadu należy zgłaszać w szkole, w której dziecko się stołuje, tj. ZS nr 4.

Dzieci z klas 0-III korzystają ze stołówki w SP 20, cena obiadu jednodaniowego 2,80zł.
 
 

27.08.2015.
 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Drukuj Poleć znajomemu
  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 roku na placu przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 20 w następujących godzinach:

  • 9.00 - klasy IV – VI,
  • 9.30 - klasy 0 – III.

W razie deszczu uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie w sali gimnastycznej.    

25.08.2015.
 
SUKCES NASZYCH UCZENNIC Drukuj Poleć znajomemu
sukcesy.gif 

Podczas wakacji został rozstrzygnięty - XII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach” w Piwnicznej-Zdroju. III miejsce zdobyła - Oliwia Wiśniewska uczennica byłej klasy IIIa, wyróżnienie otrzymała Aleksandra Łuczak również z klasy IIIa.
Gratulujemy!
 

24.08.2015.
 
SPOTKANIE RADY RODZICÓW Drukuj Poleć znajomemu
komunikaty.gif 

Posiedzenie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2015r. o godz. 16.00 w sali 1c.

24.08.2015.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 175