Rok szkolny 1992/1993

Konkursy

 • III miejsce w finale wojewódzkim Konkursu polonistycznego.
 • IV miejsce w konkursie wojewódzkim "Strofy o Ojczyźnie”.
 • Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie Matema­tycznym "KANGUR 93". Wśród 6-ciu laureatów z Polski znalazł się uczeń klasy VIII, który w nagrodę pojechał do Paryża. Wysoką lokatę uzyskał uczeń kl. V, który nagrodzony został aparatem fotograficznym. Szkoła została dodatkowo wyróżniona za wysoki poziom repre­zentowany przez uczniów, otrzymując w nagrodę komputer
 • Finaliści wojewódzkiego konkursu matematycznego:

  Osiągnięcia sportowe

  Chłopcy


 • V miejsce w mieście w piłce koszykowej.

  Dziewczęta

 • Mistrzostwo Włocławka, województwa i IV miejsce w piłce siatkowej.