Rok szkolny 1991/1992

Konkursy

 • II miejsce w województwie i V miejsce w konkursie astronomicznym województw: włocławskiego, bydgoskiego i toruńskiego.
 • I miejsce w konkursie krasomówczym „ Prezentacja dnia”.
 • I nagrodę prezydenta w konkursie „ Lalki teatralne”.
 • II miejsce w województwie u konkursie „ Mój las”.

  Osiągnięcia sportowe

  Chłopcy

 • Mistrzostwo Włocławka, województwa i makroregionu.

  Dziewczęta

 • Mistrzostwo Włocławka i wicemistrzostwo województwa w siatkówce.
 • Mistrzostwo Włocławka i V miejsce w makroregionie centralnym w koszykówce.