POSTAW NA CZYSTY WŁOCŁAWEK - EKOSTRAŻNICY W AKCJI!
ANWIL dla Włocławka 

Pod takim hasłem rozpoczynamy w szkole realizację zajęć w ramach projektu grantowego Fundacji „ANWIL dla Włocławka” we współpracy ze Stowarzyszeniem „WESPÓŁ”.

Projekt ma pokazać uczniom i mieszkańcom Włocławka zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, życiem społecznym i kulturowym w codziennych decyzjach i wyborach, które mają wpływ na stan środowiska naturalnego. Piętnastoosobowa grupa badawcza będzie miała za zadanie przeprowadzić badania stanu środowiska (gleby, wody, powietrza) w różnych punktach miasta, a także przeprowadzić obserwacje roślin i zwierząt, które żyją w najbliższym sąsiedztwie człowieka.

Projekt będzie trwał od 7 stycznia do 12 czerwca. Zajęcia będą odbywać się w szkole i w terenie.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas IV–VI, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Rekrutacja będzie trwała do 16.01.2015 r. O przyjęciu do grupy badawczej będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 1-2 godzin w tygodniu (również w sobotę). Ich termin podamy po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia przyjmuje p. Maria Muras, która będzie prowadzić zajęcia.

Zapraszamy!