RAJD ROWEROWY
rajd_row_2015.png  31 maja (niedziela) w godz. 10.00-13.00 organizujemy sportową imprezę dla uczniów i ich rodziców - Rajd Rowerowy. 

Informacje szczegółowe:

1. Zbiórka przed szkołą – godz. 9.30.

2. Długość trasy rowerowej – ok.20 km.

3. Limitowana liczba uczestników – uczniów - max. 105 osób. Liczba uczestników pełnoletnich – bez ograniczeń. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Liczba nauczycieli opiekunów – min. 14 osób.

5. W rajdzie może wziąć udział każdy uczeń klas I-VI, z tym, że uczniowie z klas I-III muszą zapisywać się z dorosłym opiekunem (rodzice, dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo).

6. Na mecie przy jeziorze Łuba piknik – grochówka z kotła.

7. Zapisy (uczniów, rodziców i nauczycieli) do 29 maja 2015r. do godz. 11.00 u p. Joanny Jadczak.

8. Uczniowie klas I-III biorący udział w rajdzie będą mieli prawo zrezygnowania z rajdu na każdym etapie.

9. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu rajdu, a także uzyskać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w tej imprezie.

Regulamin można pobrać z naszej strony lub od wychowawców. Wypełniony formularz należy oddać wychowawcy (do piątku) lub opiekunom grup (w niedzielę).