UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS IV-VI!!!
z-zycia-szkoly.gif 

W związku z opóźnieniem prac remontowych w naszej szkole (wymiana instalacji elektrycznej) klasy IV-VI od 1 września 2015 roku będą realizowały wszystkie zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 108.  

Lekcje będą odbywały się w systemie dwuzmianowym, najpóźniej do godziny 16.00. Zajęcia specjalistyczne (terapia logopedyczna, rewalidacja) będą odbywały się na terenie SP 20 po wcześniejszym uzgodnieniu planu z prowadzącym. Przemieszczanie się uczniów z jednej placówki do drugiej będzie odbywało się pod opieką nauczycieli.

W Zespole Szkół Nr 4 uczniowie będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej. Cena obiadu dwudaniowego wynosi 3,50zł. We wrześniu zapisy i wpłaty na obiad będą odbywały się w SP 20 - sala 102, I piętro (gab. psychologa). Od października wpłaty na obiad należy uiścić w ZS nr 4 (dotyczy klas IV-VI). W przypadku nieobecności dziecka odpisy od obiadu należy zgłaszać w szkole, w której dziecko się stołuje, tj. ZS nr 4.

Dzieci z klas 0-III korzystają ze stołówki w SP 20, cena obiadu jednodaniowego 2,80zł.